Cookies!!! Ved å bruke nettstedet vårt aksepterer du bruk av informasjonskapsler. For å lære mer, besøk følgende nettside: Cookies policy

Databeskyttelse og personvern.

Denne personvernerklæringen regulerer bruken av Internett-portaltjenesten www.clubatlanticolanzarote.com (heretter "nettstedet") til Atlantico Rentals, S.L.C. med hjemsted på Calle Pedro Barba 16. Puerto del Carmen. 35510, Lanzarote, Espaa. med CIF B76102862.

 

Konfidensialitet og databeskyttelse

 

Med hensyn til bestemmelsene i RGPD av 27. april 2016 og LO 3/2018 av 5. desember (LOPDGDD) informerer Atlantico Rentals, S.L.C. brukeren om eksistensen av en automatisk behandling av personopplysninger opprettet av og for Atlantico Rentals, S.L.C. og under dets ansvar, for å opprettholde og administrere forholdet til brukeren, samt informasjonsoppgaver. På tidspunktet for aksept av disse generelle vilkårene vil Atlantico Rentals, S.L.C. kreve at brukeren samler viktige data for levering av tjenestene.

 

Registrering av filer og skjemaer

 

Utfylling av registreringsskjemaet er obligatorisk for å få tilgang til og nyte visse tjenester som tilbys på nettet. Unnlatelse av å oppgi de forespurte personopplysningene eller ikke godta denne personvernpolicyen betyr at det er umulig å abonnere, registrere eller delta i noen av kampanjene der personopplysninger blir bedt om.

 

I forbindelse med RGPD av 27. april 2016 og LO 3/2018 av 5. desember (LOPDGDD) Atlantico Rentals, S.L.C. informerer vi deg om at personopplysningene som er innhentet som et resultat av din registrering som bruker, vil bli innlemmet i en fil som eies av Atlantico Rentals, S.L.C. med CIF A28558385 og adresse på AVDA DE LAS PLAYAS, 39, PUERTO DEL CARMEN, 35510, LAS PALMAS, etter å ha implementert sikkerhetstiltakene som er etablert i gjeldende gjeldende regelverk.

 

Nøyaktigheten og sannheten til de oppgitte dataene

 

Brukeren er eneansvarlig for påliteligheten og korrektheten av dataene som inngår, og fritar Atlantico Rentals, S.L.C. fra ethvert ansvar i denne forbindelse. Brukere garanterer og er uansett ansvarlige for nøyaktigheten, gyldigheten og ektheten av de oppgitte personopplysningene, og forplikter seg til å holde dem oppdatert. Brukeren godtar å oppgi fullstendig og korrekt informasjon i registrerings- eller abonnementsskjemaet. Atlantico Rentals, S.L.C. er ikke ansvarlig for sannheten til informasjonen som ikke er av sin egen oppretting og som en annen kilde er angitt for, og påtar seg derfor ikke noe ansvar for hypotetiske skader som kan oppstå ved bruk av nevnte informasjon. Atlantico Rentals, S.L.C. forbeholder seg retten til å oppdatere, modifisere eller eliminere informasjonen på websidene, og kan til og med begrense eller nekte tilgang til nevnte informasjon. Atlantico Rentals, S.L.C. blir fritatt fra ansvar for tap eller skade som brukeren kan lide som følge av feil, mangler eller mangler, i informasjonen gitt av Atlantico Rentals, S.L.C. forutsatt at den kommer fra andre kilder enn Atlantico Rentals, S.L.C.

 

informasjonskapsler

 

Nettstedet www.clubatlanticolanzarote.com bruker informasjonskapsler, med tanke på slike fysiske informasjonsfiler som ligger i brukerens egen terminal, og de tjener til å lette brukernavigering gjennom portalen. I alle fall har brukeren muligheten til å konfigurere nettleseren på en slik måte at installasjonen av disse filene forhindres.

 

Formål

 

Formålet med Atlantico Rentals, S.L.C. er vedlikehold og styring av forholdet til brukeren, spesielt håndtering av data samlet inn i skjemaene på nettstedet, ledelse av kontakter, utførelse av kommersielle kommunikasjonshandlinger og svar på konsultasjoner og forslag , ditt samtykke er uansett obligatorisk. De vil også bli samlet inn for behandling og administrasjon av reservasjoner av leiligheter på hotellets lokasjoner, samt informasjonsoppgaver angående det. Hvis vi ikke gir det, vil vi ikke kunne oppfylle forespørselen din.

 

Mindreårige

 

I tilfelle noen av tjenestene våre er spesielt rettet mot mindreårige, vil Atlantico Rentals, S.L.C. be om samtykke fra foreldre eller foresatte for innsamling av personopplysninger eller, der det er hensiktsmessig, for automatisk behandling av data personlig eller, der det er hensiktsmessig, for automatisk behandling av data.

 

Sikkerhetstiltak

 

Atlantico Rentals, S.L.C. har vedtatt de lovpålagte sikkerhetsnivåene for beskyttelse av personopplysninger, og søker å installere de andre midlene og ytterligere tekniske tiltak til rådighet for å unngå tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av datapersonalet gitt til Atlantico Rentals, S.L.C. vil ikke være ansvarlig for mulige skader som kan oppstå fra forstyrrelser, mangler, avbrudd, datavirus, telefonbrudd eller frakoblinger i driften av dette elektroniske systemet, motivert av årsaker utover Atlantico Rentals, S.L.C.; forsinkelser eller blokkeringer i bruken av dette elektroniske systemet forårsaket av mangler eller overbelastning av telefonlinjer eller overbelastning i databehandlingssenteret, i Internett-systemet eller i andre elektroniske systemer, samt skader som kan være forårsaket av tredjeparts personer gjennom ulovlig forstyrrelse utenfor Atlantico Rentals, S.L.C. kontroll. Imidlertid må brukeren være klar over at Internett-sikkerhetstiltak ikke er ugjennomtrengelig.

 

Aksept og samtykke

 

Brukeren erklærer at han har blitt informert om vilkårene for beskyttelse av personopplysninger, aksepterer og samtykker i den automatiserte behandlingen av Atlantico Rentals, S.L.C., på den måten og for de formål som er angitt i denne personvernpolicyen. Enkelte tjenester som tilbys på portalen kan inneholde spesielle betingelser med spesifikke bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger.